Επικοινωνία


ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οδός Κορωπίου - Βάρης (5 χλμ.), Κρωπία, Κορωπί, 19400


+30 210 8958404
info@sychroni.gr