ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε

Πρωτοπόροι στο κλάδο της κατασκευής & συντήρησης Επαγγελματικών Κτιρίων


Κατασκευή


Αναλαμβάνει την κατασκευή κάθε είδους οικοδομικών έργων


Συντήρηση


Αναλαμβάνουμε την συντήρηση επαγγελματικών & ιδιωτικών κτιρίων.


Ενέργεια


Αναλαμβάνουμε την κατασκευή, φωτοβολταϊκών & αιολικών πάρκων


Προσωπικό


Άξια καταρτισμένο και έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό


Η Εταιρεία


Η εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε λειτουργεί από το 2005 έως και σήμερα ως τεχνική εταιρεία στο χώρο της κατασκευής, μελέτης και συντήρησης επαγγελματικών κτιρίων, καθώς και ιδιωτικών κατοικιών

 

Τι Κάνουμε;


Αναλαμβάνουμε την κατασκευή κάθε είδους οικοδομοτεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων όπως σχολεία , νοσοκομεία, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, αποχετευτικά έργα, έργα οδοποιίας, εγκαταστάσεις χώρων επαγγελματικής βιομηχανικής ψύξης, φωτοβολταϊκά έργα, αιολικά πάρκα , προκατασκευασμένες οικίες , προκατασκευασμένα επαγγελματικά κτίρια.


Ισχυρή Κατασκευαστική Εταιρία

Η εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων πολιτικών μηχανικών – ηλεκτρολόγων μηχανικών - μηχανολόγων μηχανικών - αρχιτεκτόνων με πολυετή παρουσία σε απαιτητικά έργα. H κατασκευή έργων τα οποία διακρίνονται τόσο για την ποιότητα όσο και για την αξιοπιστία της κατασκευής τους αποτελούν τον πυρήνα των υπηρεσιών μας. Αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της συσσωρευμένης πολυετούς εμπειρίας που αποκτήθηκε με την υλοποίηση πολύπλοκων έργων ποικίλου ενδιαφέροντος, διευρύνουμε διαρκώς τις δραστηριότητές μας εισάγοντας νέες ιδέες σε κατασκευές και υλικά στις υπηρεσίες μας.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015ΕΛΟΤ ISO 1801:2008/ OHSAS 18001:2007  , EΛΟΤ ISO 14001:2015 , EΛΟΤ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 39001 , EΛΟΤ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 27001 , EΛΟΤ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 22301σε όλα τα τεχνικά έργα που εκτελεί (οικοδομοτεχνικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, οδοποιία και λιμενικά). Το σύστημα αυτό πληρεί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Η ποιότητα είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας μας, συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών με στόχο την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της.

 

Όλες οι διαδικασίες και τεχνικές κατασκευής, τα χρησιμοποιούμενα στα έργα υλικά, οι προμηθευτές μας, το μόνιμο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό μας και τα συνεργαζόμενα τεχνικά συνεργεία εποπτεύονται σχολαστικά και εντάσσονται στο ευρύτερο σύστημα ποιότητας της εταιρείας.

 

Η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO και η μέθοδος εργασίας που προδιαγράφει προστίθεται στη γνώση και τη διάθεσή μας να διερευνήσουμε τις ανάγκες σας και να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο έργο επιθυμείτε.

 

Οι στόχοι - οφέλη μας από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ISO 9001 είναι μεταξύ άλλων:

 

  • Η αύξηση της ικανοποιήσεώς των πελατών.
  • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  • Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου.
  • Η προσέλευση επενδύσεων
  • Η βελτίωση της εικόνας της εταιρείας
  • Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων.
  • Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη λήψη ευθυνών.

Επιλεγμένοι Πελάτες